Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730

Про журнал «Наукові праці»

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, у якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, пові-домлення про досягнення, наукові напрями і школи академії.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 12577-1461ПР від

Науково-періодичне видання «Економічна та продовольча безпека України» включено до Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600) Посилання

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань ISSN 2073-8730 (Print).

З наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems platform (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки.

Попередня сторінка на Open Journal Systems (2014-2015).

Періодичність видання – 2 рази на рік.

Поточна сторінка на Open Journal Systems .

Журнал «Наукові праці» відкритий для доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua).

Тематичні напрями видання

Видавець журналу: Одеська національна академія харчових технологій..

Підтримка: Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ..

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Viper, eTXT та plagiat.pl