Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
english_language russian_language ukranian_language

Про журнал «Наукові праці»

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, у якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, пові-домлення про досягнення, наукові напрями і школи академії.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 12577-1461ПР від

Журнал «Наукові праці» включено до переліку спеціалізованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати кандидатських і докторських дисертацій ("Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 10.05.2017 № 693. Дата включення з -, поновлено .").

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних виданьISSN 2073-8730 (Print).

З наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems platform (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки.

Попередня сторінка на Open Journal Systems link (2014-2015).

Поточна сторінка на Open Journal Systems link.

Журнал «Наукові праці» відкритий для доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua).

Тематичні напрями видання

Видавець журналу: Одеська національна академія харчових технологій..

Підтримка: Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ..

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Viper, eTXT та plagiat.pl