Наукові праці

ISSN-print: 2073-8730

Про журнал «Наукові праці»

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, у якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, пові-домлення про досягнення, наукові напрями і школи академії.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 12577-1461ПР від

Журнал «Наукові праці» включено до переліку спеціалізованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати кандидатських і докторських дисертацій ("Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 10.05.2017 № 693. Дата включення з -, поновлено .").

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних виданьISSN 2073-8730 (Print).

З наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems platform (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки.

Попередня сторінка на Open Journal Systems link (2014-2015).

Поточна сторінка на Open Journal Systems link.

Журнал «Наукові праці» відкритий для доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua).

Тематичні напрями видання:

 • Удосконалення технологічних процесів для харчових та зернопереробних галузей АПК:
  • Актуальні проблеми розвитку зернопереробної, комбікормової, хлібопекарської, кондитерської та харчової промисловості;
  • Нові технічні та технологічні рішення у переробці харчової сировини.
 • Актуальні питання зберігання і технології зберігання зерна, виробництво зернових, хлібопекарських, кондитерських виробів, комбікормів та біопалива:
  • Нове у технології, обладнанні, контролю якості, автоматизації хлібоприймальних підприємств і елеваторів, борошномельних, круп'яних, хлібопекарських і комбікормових заводів, кондитерських фабрик.
 • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини:
  • Біотехнологічні аспекти виробництва харчових продуктів;
  • Розробка технологій продуктів лікувально-профілактичного харчування;
  • Інноваційні технології продуктів ресторанного господарства.
 • Створення нових технологій отримання безпечних харчових продуктів й визначення критеріїв їх оцінки:
  • Нові зернові, харчові і кормові продукти, хлібобулочні та кондитерські вироби;
  • Проблеми якості, харчової цінності та безпеки продукції на підприємствах відповідних галузей в аспекті вступу України до ВТО;
  • Проблеми гармонізації національних стандартів України з міжнародними;
  • Сучасні методи контролю, стандартизація й сертифікація сировини та харчових продуктів;
  • Екологічна безпека продуктів харчування;
  • Науково-методичні проблеми управління якістю води як чинником безпеки харчових продуктів і стабільності харчового виробництва.
 • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв:
  • Енергоефективні процеси й обладнання харчових виробництв;
  • Інтелектуальні системи управління технологічними процесами у харчовій та переробній промисловості.
 • Комбіновані процеси та нанотехнології в АПК, нові неенергоємні харчові технології та про-дукти, енергоефективність та екологічна безпечність.
 • Соціально-економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості:
  • Економічні аспекти і ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку харчових вироб-ництв;
  • Економіка і менеджмент підприємств;
  • Кадрове и наукове забезпечення зернових та харчових технологій.

Видавець журналу: Одеська національна академія харчових технологій..

Підтримка: Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ..